Item: 2900730

White Grid Plaid Dress Shirt

$69.50

Men's slim fit white grid plaid dress shirt.